Завоят на Арда край Стар Читак

Снимка №: 11
Дата: август 2019