Дяволският мост край Ардино

Снимка №: 0070
Дата: август 2019